Novinky v legislativě

Změny od roku 2024

Daně z příjmů fyzických osob

Minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna 2024 je výše minimální mzdy stanovena na částku 18 900 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření je minimální mzda 112,50 Kč na hodinu. Byly zvýšeny zaručené mzdy v některých kategoriích, pro rok 2024 jsou v rozmezí od 18 900 do 37 800 Kč měsíčně.

Změny od roku 2023

Daně z příjmů fyzických osob

Minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna 2023 je výše minimální mzdy 17 300 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření je minimální mzda 103,80 Kč na hodinu. Zaručené mzdy jsou v rozmezí od 17 300 do 34 600 Kč měsíčně.

Změny od roku 2022

Daně z příjmů fyzických osob

Minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna 2022 činí minimální mzda částku 16 200 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření je minimální mzda 96,40 Kč na hodinu. Zaručené mzdy jsou od 16 200 do 32 400 Kč měsíčně.

Změny od roku 2021

Daně z příjmů fyzických osob

Od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost mnoho daňových novinek, jejichž cílem je hlavně finančně pomoci velké části populace a také podpořit českou ekonomiku. Níže vybíráme:

Minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna 2021 byla minimální mzda navýšena na částku 15 200 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření je minimální mzda 90,50 Kč na hodinu. Rozpětí zaručených mezd je od 15 200 do 30 400 Kč měsíčně.

Zrušení superhrubé mzdy

Po 12 letech od zavedení končí k 1. 1. 2021 tzv. superhrubá mzda. Díky tomuto opatření bude zaměstnancům zůstávat více peněz. Tzv. superhrubá mzda navyšovala efektivní daňovou sazbu na cca 20% a příjmy nad limit 48násobku průměrné roční mzdy ještě danila tzv. solidární daní ve výši 7%. Jejím zrušením se však daňová sazba vrátila na 15% pro většinu zaměstnanců a 23% pro zaměstnance s ročními příjmy nad 48násobek průměrné mzdy.

Základní sleva na poplatníka

Na čistou mzdu má pozitivní vliv také navýšení základní slevy na poplatníka. Došlo k navýšení z částky 24 840 Kč ročně na 27 840 ročně (2 320 Kč měsíčně).

Daně ohledně nemovitostí

Pro některé lidi je vítanou změnou také zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem ke dni 26. 9. 2020. Pokud vzniknou právní účinky vkladu po tomto datu, je daň zrušena, V případě, že již byla zaplacena, je možné žádat o její vrácení. Na druhou stranu došlo ke změně časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti. Časový test byl prodloužen z 5 na 10 let u nemovitostí, pořízených po 1. 1. 2021, které nesloužily k uspokojení bytové potřeby poplatníka nebo jeho blízkých osob. Výjimka je, pokud budou získané prostředky použity k pořízení nemovitosti určené právě k uspokojení vlastní bytové potřeby. Na druhou stranu došlo ke snížení limitu odpočtu úroků z úvěrů na vlastní bydlení na 150 000 Kč ročně.

Změny od roku 2020

Daně z příjmů fyzických osob

Minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna 2020 byla minimální mzda navýšena na částku 14 600 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření je minimální mzda 87,30 Kč na hodinu. Rozpětí zaručených mezd je od 14 600 do 29 200 Kč měsíčně.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Ve zdaňovacím období 2020 je možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, tzv. carry loss back. Za toto zdaňovací období je možné poprvé využít zpětný odpočet daňové ztráty, a to prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za roky 2019 a 2018. Zaplacená daň za roky 2019 a 2018 bude po snížení o ztrátu za rok 2020 vratitelný přeplatek. O tento přeplatek však bude nutné požádat, a to do maximální výše 30 mil. Kč.

Změny od roku 2019

Daně z příjmů fyzických osob

Minimální  a zaručená mzda

Od 1. ledna 2019 došlo k navýšení minimální mzdy na částku 13 350 Kč měsíčně a zároveň s tím došlo také ke zvýšení částek pro nejnižší úrovně zaručených mezd, a to o částku 1 150 až 2 300 Kč měsíčně. V hodinovém vyjádření je minimální mzda 79,80 Kč na hodinu.

Zvýšení limitů

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo ke zvýšení dalších limitů:
 • limit pro osvobození úhrnu pravidelně vyplácených důchodů či penzí od daně z příjmu fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti minulému roku. Aktuální částka je ve výši 480 600 Kč
 • limit slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - navyšuje se částka slevy na dani za každé vyživované dítě umístěné do předškolního zařízení. Aktuální částka je ve výši 13 350 Kč ročně
 • limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kč ročně

Změny od roku 2018

S příchodem nového roku začíná platit řada změn, další by měly nabýt účinnosti během roku. Přinášíme přehled těch nejzásadnějších pro vaši peněženku.

Daně

Vyšší slevy za děti

Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva na první dítě ze současných 1 117 korun na 1 267 korun měsíčně. Zaměstnanci, kteří nechávají zúčtování daně na svém zaměstnavateli, to poznají hned na lednové výplatě. Kdo podává daňové přiznání sám za sebe, ten si vyšší slevy započítá až v přiznání, které bude odevzdávat na začátku roku 2019. Částky daňové slevy na další děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017, na dvě děti to je 1617 korun a na tři a více 2017.

Změny u výdajových paušálů pro OSVČ

Dobrou zprávou pro živnostníky je, že se jim vrací možnost odečíst si slevy na manželku/manžela bez příjmů a také na děti v případě, že uplatňují výdaje paušálem. Má to ale háček. Zároveň se snižuje maximální částka, od které je možné paušální náklady odečítat. V daňovém přiznání za rok 2017, které budou podávat na začátku roku 2018, si ještě živnostníci mohou vybrat pro sebe výhodnější variantu, příjmy za rok 2018 už ale bude třeba zdanit podle nových pravidel.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění podle daňového balíčku
Druh OSVČ Výdajový paušál Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč

Vyšší maximální sleva za školku

S růstem minimální mzdy roste i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až 12 200 korun, o rok dříve to bylo 11 000 korun.

Přísnější pravidla pro získání daňového bonusu

Lidé, kteří uplatňují daňovou slevu na dítě a dostanou se ve výsledku k záporné dani, od státu inkasují takzvaný daňový bonus. Jeho maximální výše je 60 300 korun. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2018 tedy tento limit roste na 73 200 korun. Nově se také omezuje okruh příjmů, které se do limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.

Srážková daň u dohod o pracovní činnosti

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání, vysvětluje Josef Pomrhonc, daňový poradce společnosti KODAP.

Další fáze EET se odkládají

Ústavní soud v polovině prosince zrušil některá ustanovení zákona, kterým se řídí elektronická evidence tržeb. Kromě jiného dojde od konce února ke zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ nebo evidovat platby platební kartou nebo přes platební brány. Ústavní soud také zrušil „náběh“ třetí a čtvrté fáze EET. Od března se tak do evidence tržeb nezapojí další statisíce podnikatelů. Může k tomu ale dojít později, až ministerstvo financí upraví zákon tak, aby odpovídal rozhodnutí Ústavního soudu (čtěte podrobnosti).

Důchody

Průměrný důchod vzroste téměř o pětistovku

Od lednové výplaty důchodů se zvýší penze o valorizaci. Ta pro rok 2018 důchody zvyšuje v průměru o čtyři procenta, u průměrného důchodu tedy o 475 korun. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 procenta. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

Příklady valorizace (zdroj dat: ČSSZ)
Důchod v roce 2017 Důchod v roce 2018
9000 Kč 9376 Kč
10 000 Kč 10 411 Kč
11 000 Kč 11 446 Kč
11 828 Kč 12 303 Kč

Nová pravidla pro důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Na tuto úroveň důchodový věk postupně roste a dostane se k němu kolem roku 2030. Zákon ale zároveň počítá s pravidelnými revizemi systému na základě odborných demografických analýz. Ty přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se měl dále zvyšovat. Nový zákon ale nechává toto rozhodnutí na budoucích politicích.

Doposud platila pravidla prosazená bývalým ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Ta počítala s růstem důchodového věku i do budoucna. Například dnešní dvacetiletí by podle starých pravidel chodili do důchodu v 70 letech a čtyřech měsících.

 

Dobrovolné důchodové pojištění jen po roce práce

K dobrovolnému důchodovému pojištění se od února budou smět přihlásit jen ti, kdo mají za sebou alespoň rok práce či podnikání, ze kterého odváděli pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2099 Kč.

Dostupnější sirotčí důchody

Od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok výdělečné činnosti, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky, říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Vrazi pozůstalostní důchod už nedostanou vůbec

Nárok na pozůstalostní, tedy vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod v situacích, kdy vdova, vdovec či sirotek úmyslně způsobili smrt manžela, manželky nebo rodiče, nevzniká, nebo zaniká od samého počátku. Dosud to platilo až od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku soudu.

Minimální mzda se opět zvyšuje

Od letošního roku dojde opět k navýšení minimální mzdy, a to na 12 200 Kč hrubého (z původních 11 000 Kč). Hodinová minimální mzda se zvyšuje na 73,20 Kč.

Kolik si vyděláte na úřadu práce?

Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, pokud spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Nově na odvodech zaplatíte 1647 Kč měsíčně, namísto dosavadních 1485 Kč.

A zvyšuje se i maximální možný výdělek, který si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by vás vyřadili z evidence uchazečů. Z dosavadních 5500 Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6100 Kč.

Podrobnosti naleznete v článku Minimální mzda 2018: lidé bez příjmů zaplatí víc, pracující nezaměstnaní více vydělají.

Minimální mzda? Pro někoho 24 400 Kč

I v případě, že pracujete za minimální mzdu, vám možná bude muset zaměstnavatel přidat. Od 1. ledna 2018 se totiž zvyšuje také předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese, a to následovně:

Navrhované minimální odměny k 1. lednu 2018 podle druhu práce v porovnání s letoškem
Skupina prací Min. odměna za hodinu v roce 2017 Min. odměna za hodinu v roce 2018 Min. odměna za měsíc v roce 2017 Minimální odměna za měsíc v roce 2018
1. 66 Kč 73,20 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
2. 72,90 Kč 80,80 Kč 12 200 Kč 13 500 Kč
3. 80,50 Kč 89,20 Kč 13 400 Kč 14 900 Kč
4. 88,80 Kč 98,50 Kč 14 800 Kč 16 400 Kč
5. 98,10 Kč 108,80 Kč 16 400 Kč 18 100 Kč
6. 108,30 Kč 120,10 Kč 18 100 Kč 20 000 Kč
7. 119,60 Kč 132,60 Kč 19 900 Kč 22 100 Kč
8. 132 Kč 146,40 Kč 22 000 Kč 24 400 Kč

Profese jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. O tom, zda máte nárok na vyšší mzdu, rozhoduje druh práce, který vykonáváte. Například lékař, zubař, farmaceut nebo učitel vysoké školy spadají do sedmé skupiny, kde je minimální odměna na rok 2018 stanovena na 22 100 Kč.

Více informací naleznete v článku Minimální mzda 2018: pro někoho i 24 400 korun. Minimální mzda ale ovlivňuje řadu dalších finančních výpočtů. Společně s jejím růstem tak dochází ke zvýšení:

Legislativní změny od roku 2017

 

S příchodem nového roku začíná platit řada změn, další by měly nabýt účinnosti během roku. Přinášíme kompletní přehled.

Minimální mzda bude opět vyšší

Minimální mzda se od letošního roku opět zvyšuje, tentokrát na 11 000 Kč měsíčně. Podrobnosti najdete v článku Minimální mzda 2017: pro někoho i 22 000 Kč měsíčně.

Na úřadu práce si můžete vydělat více

S tím souvisí zvýšení minimální hodinové mzdy, a to z 58,70 Kč za hodinu na 66 Kč za hodinu.

Tyto novinky ale nepotěší všechny. Ti, kteří spadají do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, budou muset zaplatit více na odvodech za zdravotní pojištění. Nová záloha činí 1485 Kč měsíčně. Platba pojistného je navýšena již za leden 2017 a je splatná nejpozději k 8. únoru 2017.

Zvyšuje se také maximální možný měsíční výdělek, který si smíte vydělat coby uchazeč o zaměstnání, aniž by vás z evidence úřadu práce vyřadili. Do konce roku byla tato částka ve výši maximálně 4950 Kč. Nově si budete moci vydělat měsíčně až 5500 Kč.

Více informací si můžete přečíst v článku Lidé bez příjmů zaplatí víc. Pracující na úřadě práce si více vydělají.

Minimální mzda i 22 000 Kč měsíčně

I pokud již berete více než minimální mzdu, možná vám váš zaměstnavatel bude muset přidat. Od 1. ledna 2017 se totiž kromě minimální mzdy zvyšují i předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese, a to následovně:

Nejnižší úrovně zaručené mzdy Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017
Skupina prací Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc
1. 55,10 Kč 9300 Kč 58,70 Kč 9900 Kč 66,00 Kč 11 000 Kč
2. 60,90 Kč 10 300 Kč 64,80 Kč 10 900 Kč 72,90 Kč 12 200 Kč
3. 67,20 Kč 11 300 Kč 71,60 Kč 12 100 Kč 80,50 Kč 13 400 Kč
4. 74,20 Kč 12 500 Kč 79,00 Kč 13 300 Kč 88,80 Kč 14 800 Kč
5. 81,90 Kč 13 800 Kč 87,20 Kč 14 700 Kč 98,10 Kč 16 400 Kč
6. 90,50 Kč 15 300 Kč 96,30 Kč 16 200 Kč 108,30 Kč 18 100 Kč
7. 99,90 Kč 16 800 Kč 106,30 Kč 17 900 Kč 119,60 Kč 19 900 Kč
8. 110,30 Kč 18 600 Kč 117,40 Kč 19 800 Kč 132,00 Kč 22 000 Kč

Profese jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. O tom, zda máte nárok na vyšší mzdu, rozhoduje druh práce, který vykonáváte.

Například řidič linkového autobusu, který má profesi s názvem „Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob“, nyní spadá do 5. skupiny. Nejnižší hodinová odměna tak činí 98,10 Kč a měsíčně pak minimálně 16 400 Kč.

Více informací naleznete v článku I když berete více než minimální mzdu, možná vám musí přidat.

 

Legislativní změny od roku 2016

 

1) Minimální mzda, bonus

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1. lednu. Důsledkem zvýšení minimální mzdy z 9 200 na 9 900 k 1. 1. 2016 jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2016.

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda       9.900     9.200
minimální hodinová mzda      58,70     55,00
měsíční příjem pro bonus      4.950     4.600
roční příjem pro bonus      59.400     55.200

2) Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění zůstává pro rok 2016 zatím bez změny.

Pro rok 2016 je navrhováno zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15.804 Kč na 17.004 Kč ročně, resp. 1.417 Kč měsíčně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17.004 Kč na 20.604 Kč ročně, resp. 1.717 Kč měsíčně. Zaměstnanci budou moci novou slevu uplatnit v měsíčních zálohách hned po nabytí účinnosti novely. Až změny nastanou, budou zapracovány do některé z příštích aktualizací Účta 2016.

daňové zvýhodnění (měsíčně)     2016    2016    2015
                zatím platné  návrh
-----------------------------------------------------------------
1.dítě               1.117   1.117   1.117
2.dítě               1.317   1.417   1.317
3. a další dítě          1.417   1.717   1.417

3) Hranice pro zálohu na solidární zvýšení daně

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
měsíční             108.024    106.444
roční             1.296.288   1.277.328

4) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
roční             1.296.288   1.277.328

5) Redukční hranice pro nemocenské dávky

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%      157,68     155,40
2. redukční hranice 60%      236,43     232,93
3. redukční hranice 30%      472,68     465,85

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%       901      888
2. redukční hranice 60%      1.351     1.331
3. redukční hranice 30%      2.701     2.662

6) Přehled o výši pojistného

Formulář Přehled o výši pojistného 89 542 byl vzhledem ke zrušení důchodového spoření upraven (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ).

                  2016      2015
-------------------------------------------------------------------
tiskopis vzor           11 I/2016   10 I/2015

Epodání PVPOJ16 je součástí verze 2 Účta 2016.

7) Žádost o poukázání vyplaceného bonusu

Formulář Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech MFin 5241 (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Přeplatek bonusů) byl aktualizován.

                  2016      2015
-------------------------------------------------------------------
tiskopis vzor            10       9

8) Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení.

                  2016      2015
-------------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení    5.858     5.767

Legislativní změny od 1.1.2015


24.9.2014 zákonodárci odhlasovali novelu zákona o dani z příjmů účinnost je stanovena od 1.1.2015.
Snižují se podnikatelské výdajové paušály, vrátila se sleva na dani důchodcům, změnila se sleva na děti a  zpřísnily se podmínky pro aplikaci tzv. „nespolehlivého plátce“.
 

Legislativní změny od 1.1.2014

Daňová oblast

·         Od 1.1.2014 se zvyšuje se hranice pro výpočet solidární daně měsíčně na 103.768 Kč (7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně a 48násobkem průměrné mzdy).

·         Příjmy z dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani se zdaňují srážkovou daní. Nad tuto hranicí daní zálohovou a zároveň se odvádí zdravotní a sociální pojištění.

·         Od daně jsou osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy

 

Sociální oblast

·         Změnila se  výše redukčních hranic pro náhrady

·         Zvýšil se maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění na 1 242 432 Kč

·         U zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn, jestliže dosáhl rozhodného příjmu (2500). Při více zaměstnáních malého rozsahu se příjmy sčítají (§7 odst.4)

·         Ruší se „Krátkodobé zaměstnání“ - ruší se podmínka trvání zaměstnání 15 dnů. Zůstává podmínka, že zaměstnanec vykonává zaměstnání a má rozhodný příjem.

·          Navazují-li dva pracovně právní vztahy stejného druhu u téhož zaměstnavatele bezprostředně po sobě, nedochází k zániku pojištění, platí podmínka účasti. K zániku pojištění dochází pouze u zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce (§10 odst.6)

·         Vyměřovací základ a rozhodné období je stanoveno shodně pro dohodu o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu (§19 187/2006 Sb.).

 

Legislativní změny v roce 2013

Zde jsme pro Vás připravili hlavní legislativní změny, které se týkají zpracovní mezd. 

II. pilíř důchodové reformy (důchodové spoření)

Od ledna 2013 zahájila svou činnost penzijní reforma a to včetně II. pilíře. Rozhodnutí, zda do tohoto pilíře vstoupit, či nikoliv má na svých bedrech každý zaměstnanec sám za sebe. Pro ty zaměstnance, kteří se rozhodnou účastnit důchodového spoření, plyne několik povinností a sankcí za jejich neplnění. Nejdříve je nutné uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností. Následně je povinností zaměstnance písemně informovat zaměstnavatele o datu vzniku účasti ve II. pilíři.

Ačkoliv tento pilíř ovlivňuje pouze odvody zaměstnanců, nikoliv platby zaměstnavatele, zvýší se zejména zaměstnavatelům administrativní zátěž a rozšíří se jejich povinnosti (odvod záloh na pojistné, hlášení o odvedených zálohách na pojistné, podávání ročního vyúčtování).

Výše sazeb pojistného na sociální zabezpečení:

Zaměstnavatel: 25 % (zůstává nezměněna)

Zaměstnanec bez účasti na důchodovém spoření: 6,5 % (zůstává beze změny)

Zaměstnanec s účastí na důchodovém spoření: 8,5 % (ze stávajících 6,5 % budou 3 % přesunuta do II. pilíře za současného přidání dalších 2 % z hrubé mzdy, celkový příspěvek na důchodové spoření bude tedy 5 %).

 

III. pilíř důchodové reformy

Zavádí se možnost účasti na doplňkovém penzijním připojištění a možnost odejít do předdůchodu. Upravuje se poskytování maximálního státního příspěvku (měsíční vklad účastníka ve výši 1 000 Kč místo 500 Kč v roce 2012), změna v nezdanitelné části základu daně ve výši příspěvků účastníka (nově lze odečíst příspěvek účastníka po snížení o 12 000 Kč namísto 6 000 Kč v loňském roce).

Zvýšení limitu pro příspěvky zaměstnavatele do III. pilíře

Osvobozený příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnance se zvyšuje z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně.

 

Zrušení stropu na veřejné zdravotní pojištění

Stabilizačním balíčkem, je do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vloženo ustanovení, které ruší maximální vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění. Opatření se dotkne zaměstnanců s vysokými příjmy (více než 150 822 Kč měsíčně) i osob samostatně výdělečně činných, kteří budou platit zdravotní pojištění z plné výše svého výdělku. V těchto případech je nutno počítat se zvýšením odvodů poplatníka, ale také s nárůstem mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Naopak nárůst příjmů si tímto opatřením zajistí zdravotní pojišťovny.

 

Stabilizovaný balíček

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Potvrzeno zavedení solidární daně a další změny na přechodné období let 2013-2015.

 

Zavedení solidární daně

Jedná se o zvýšení daně o 7 % u poplatníků s vyššími příjmy. Solidární dani bude podléhat ta část ročních příjmů, která převyšuje 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 242 432 Kč. U zaměstnanců s měsíčním příjmem vyšším než 103 536 Kč (čtyřnásobek průměrné mzdy) bude zaměstnavatel srážet a odvádět finančnímu úřadu zálohu na solidární daň, a to již za daný měsíc bez ohledu na výsledný roční příjem. Zaměstnance nemine podle ustanovení § 38g odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, povinnost podat daňového přiznání za rok, ve kterém překročili uvedený limit. Za příjem se považuje čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a u zaměstnanců úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Nezohledňuje se tedy superhrubá mzda.

 

Zrušení základní slevy na poplatníka u starobních důchodců

Slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu 2013 pobírá starobní důchod. Část pracujících důchodců se pokusila využít doslovného znění zákona a výplatu důchodu si k 1. lednu 2013 pozastavila se záměrem nepřipravit se o slevu. Podle daňové správy si však tuto slevu nemohou uplatnit. Ze  zprávy Generálního finančního ředitelství vyplývá, že tento postup bude posuzován orgány finanční správy jako zneužití práva se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Tomuto stanovisku by měli věnovat pozornost mzdové účetní, které by měly být velmi opatrné při uplatňování slev u této skupiny zaměstnanců. Pracující důchodce, který je přesvědčen o oprávněnosti nároku, si jej může uplatnit po skončení roku v daňovém přiznání.
 

Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty
 

Srážkové daň pro nerezidenty se zvyšuje z 15 na 35 %, týká se však pouze nerezidentů ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění.

 

Ruší se snížené sazby minimální mzdy

Od roku 2013 se ruší snížené sazby minimální mzdy pro mladistvé, absolventy nebo poživatele invalidních důchodů. Nově platí pro všechny jednotná sazba minimální mzdy.

Pro rok 2013 zůstává výše minimální měsíční mzdy 8 000 Kč (při 40hodinové týdenní pracovní době). Je opět nutné připomenout nutnost dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací je vládním nařízením stanoveno osm skupin a jim přiřazená minimální výše měsíční mzdy (hranice 8 000 Kč platí pro nejnižší úroveň).

Průměrná mzda

Od průměrné mzdy každoročně vyhlašované ministerstvem práce a sociálních věcí se odvíjí například výše maximálního vyměřovacího základu, výše záloh pro OSVČ, spojována je také se solidární daní. Platná průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 884 Kč.

Výše maximálních vyměřovacích základů:

Sociální zabezpečení – 1 242 432 Kč (48 x 25 884 Kč)

Zdravotní pojištění – zrušen!

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

V roce 2013 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy v době prvních tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance. Dojde ke změně redukčních hranic pro rok 2013. Od 22. kalendářního dne nemoci náleží zaměstnanci nemocenská. Změnou bude výše redukčních hranic pro stanovení základu pro výpočet dávek.


Změna sazeb cestovních náhrad

V roce 2013 se zvyšují sazby stravného (§ 163 odst. 1 zákoníku práce), snižuje se náhrada za používání vozidel (osobní silniční motorová vozidla 3,60 Kč za 1 km jízdy). Zvyšuje se průměrná cena za 1 litr pohonných hmot (36,10 Kč u benzinu 95 oktanů, 38,60 Kč u benzinu 98 oktanů, 36,50 Kč u motorové nafty). Vyhláškou č. 392/2012 Sb. se mění zahraniční stravné.

Změna struktury daňové správy

Od 1. ledna 2013 dochází ke změnám struktury finanční správy. Z původních 199 finančních úřadů bylo výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných v krajích a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl loni v lednu. Čtrnácti krajským finančním úřadům jsou v bankovních účtech přiděleny nové matrikové části, v této souvislosti je třeba dát proto pozor na změnu čísel účtů pro odvod daní, která je platná od 1. ledna 2013!

Exekuce

V letošním roce se také mění postup při provádění výkonu rozhodnutí a exekuce z dávek nemocenského pojištění, a tedy způsob spolupráce zaměstnavatele s okresními/pražskými správami sociálního zabezpečení.

 

Ocenění našich stránek 2011

 

Finance, Praha 3

Ocenění našich stránek 2010

Jsme součástí programu Proxima Sociale

 

Poděkování za účast programu - Podekovani.pdf (531,3 kB)

 

Newsletter

Naším newsletterem reagujeme na důležité  změny a informace v oblasti mzdové agendy. Vychází zpravidla čtvrtletně a je distribuován všem přihlášeným zájemcům.

V případě, že máte o jeho zasílání zájem, stačí zaslat Váš požadavek na emailovou adresu:
newsletter (zavinac) mzda.eu (do Předmětu uveďte, prosím, "Zaslete newsletter").