Nabízíme komplexní ZPRACOVÁNÍ MEZD (outsourcing mezd) pro VŠECHNY TYPY organizací

  • tým odborníků s velkými zkušenostmi - VÝHODA SPECIALIZACE NA MZDOVOU AGENDU
  • pokryjeme celou problematiku - PERSONALISTIKA, MZDY, ŠKOLENÍ, BOZP
  • podpora zpracování mezd - PORADENSTVÍ PRO KLIENTY ZDARMA
  • komunikace s úřady - ZASTUPOVÁNÍ PŘI VŠECH JEDNÁNÍCH  (včetně KONTROL)
  • projekt e-mzdy (tj. mzdy internetem) - ELEKTRONICKÉ VSTUPY I VÝSTUPY DO MEZD
  • osobní přistup ke klientovi - DISKRÉTNOST, PROFESIONALITA, ŘEŠENÍ NA MÍRU
  • výpočet všech druhů mzdy - ODBORNOST, RYCHLOST, KVALITA

100 % GARANCE KVALITY ZPRACOVÁNÍ MEZD

SROVNÁNÍ EXTERNÍHO A INTERNÍHO ZPRACOVÁNÍ MEZD

VAŠE SOUČASNÉ STRAROSTI VAŠE BUDOUCÍ STAROSTI
  Vy Spolu My   Vy Spolu My
Zakoupení mzdového SW x     Zakoupení mzdového SW     x
Zakoupení pracovní stanice (PC) x     Zakoupení pracovní stanice (PC)     x
Provoz mzdového SW x     Provoz mzdového SW     x
Školení účetní x     Školení účetní     x
Sledování legislativy x     Sledování legislativy     x
Sběr dat pro výpočet mezd x     Sběr dat pro výpočet mezd   x  
Reporting x     Reporting     x
Tisk a distribuce výplatních pásek x     Tisk a distribuce výplatních pásek     x
Komunikace s úřady x     Komunikace s úřady      x
Účast při kontrolách x     Účast při kontrolách     x
Příprava dat pro kontroly x     Příprava dat pro kontroly     x
Archivace dokumentů x     Archivace dokumentů     x
Odpovědnost za citlivá data x     Odpovědnost za citlivá data     x
Komunikace se zaměstnanci x     Komunikace se zaměstnanci   x  
Evidence exekucí x     Evidence exekucí     x

 

Nejčastěji poskytované služby:

     Správa seznamu zaměstnanců pro účely zpracování mzdové agendy.
     Výpočet evidence hrubé a čisté mzdy souvisejících daní a odvodů. 
     Výpočet a evidence dávek nemocenského pojištění.
     Zpracování výplatních pásek, tisk výplatních pásek (i tajných).
     Evidence nároku na dovolenou a její čerpání na základě podkladů.
     Zpracování a správa evidenčních, mzdových a zápočtových listů.
     Zpracování a správa evidenčních listů důchodového pojištění.
     Příprava výplatních pásek pro distribuci dle výplatních středisek.
     Zpracování přehledů a sestav v elektronické podobě podle zadání odběratele. 
     Zpracování elektronických platebních příkazů.
     Zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti.
     Veškeré statistiky související se mzdovou agendou (+ hlášení ČSÚ/Trexima).
     Zastupování klienta při jednání s úřady, například:
     zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem, včetně kontrol.
     Příprava potvrzení pro pracovněprávní a soukromé účely zaměstnanců.

 

Podporujeme projekt webových stránek zdarma - Webnode.cz