Zaměstnavatelé hradí mzdu 21 dnů

01.06.2011 00:00

Úprava výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti se prodlužuje na 21 dnů, tj. od ledna hradí zaměstnavatel 21 dnů nemoci.