Zrušen odpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

07.09.2011 15:03

Od 1.1. 2011 byl byl zrušen odpočet poloviny náhrady mzdy za pracovní neschopnost nebo karanténu od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.