Redukční hranice při výpočtu mzdových náhrad

18.10.2011 15:20

Změna redukčních hranic při výpočtu náhrady mzdy

 

Redukční hranice (RH) pro výpočet náhrady mzdy jsou:

I. RH výpočtu mzdy = 0,175 x 825 = 144,38 Kč

II. RH výpočtu mzdy = 0,175 x 1237 = 216,48 Kč

III. RH výpočtu mzdy = 0,175 x 2474 = 432,95 Kč

 

 Koeficient 0,175 je pro přepočet z kalendářních dnů na pracovní hodiny (vypočte se 7/5/8).

 

Zredukovaný průměr

do 1. RH výpočtu mzdy tj. do 144,38 se započte 90% = max 129,95

nad 1. RH výpočtu mzdy do 2. RH tj. nad 144,38 do 216,48 se započte 60% = max 43,26,

nad 2. RH výpočtu mzdy do 3. RH tj. nad 216,48 do 432,95 se započte 30% = max 64,95

nad 3. RH výpočtu mzdy tj. nad 432,95 se nepřihlíží.

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek je součtem částek a činí 238,16.

 

Další změny:

„Sleva na poplatníka”se snižuje na 1970,- měsíčně.

Maximum vyměřovacích základů SP a ZP je změněno na 1.781.280 tj. 72 násobek průměrné měsíční

mzdy, což pro rok 2011 činí 24.740,- Kč.